RECOLLIDA DE DADES
RECOLLIDA DE DADES


I. NOTA EXPLICATIVA


FORMULARI WEB. - El document conté la informació que cal incloure als formularis web incorporat a la pàgina segons les seves finalitats. Es pot incloure just a sota o als costats del mateix. A priori això és igual. El més important és que la informació sigui prou visible i estigui disponible abans que l'usuari faciliti les dades. Nosaltres incloem la informació en un quadre, juntament amb les autoritzacions necessàries. La necessitat d'incloure aquesta informació en els formularis de recollida de dades respon al que estableix l'article 11 de la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en virtut del qual s'entendrà complert el deure de facilitar la informació bàsica en protecció de dades als interessats (article 13 del RGPD) quan consti com a mínim la informació següent:


– Identificació del responsable del tractament.

- Finalitat o finalitats del tractament.

– Drets.

- Adreça de correu per sol·licitar més informació.


II. CONTACTA / MÉS INFORMACIÓ / PUBLICITAT


FORMULARI CONTACTE


Informació bàsica en protecció de dades.- Conformi al RGPD i la LOPDGDD, FINQUES I APARTAMENTS TRILL SL tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejades a través del present formulari i facilitar la informació sol·licitada. Podrà exercir, si ho desitja, els drets daccés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les vostres dades, accediu a la nostra política de privadesa.


_ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall a la Política de Privadesa. (La vostra negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb la finalitat indicada).


_ENTENC I ACCEPTO rebre informació comercial sobre els serveis oferts per la nostra entitat. (La vostra negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat d'enviar-vos informació comercial per part de l'entitat).


III. PROCESSOS DE COMPRA O CONTRACTACIÓ DE SERVEIS


FORMULARI COMPRA / RESERVA


Informació bàsica en protecció de dades.- Conformi al RGPD i la LOPDGDD, FINQUES I APARTAMENTS TRILL SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat de gestionar el servei contractat. Podrà exercir, si ho desitja, els drets daccés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les vostres dades, accediu a la nostra política de privadesa.


_ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall a la Política de Privadesa. (La vostra negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. És a dir, no podreu contractar amb nosaltres).


_ENTENC I ACCEPTO rebre informació comercial sobre els serveis oferts per la nostra entitat. (La vostra negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat d'enviar-vos informació comercial per part de l'entitat).